Yüklenİyor...

OYUNLU UYGULAMA EĞİTİMLERİ

MUHASEBE
OYUNU
Kapsamı

Muhasebe Oyunu, rekabet ortamında gruplar ile oynanan bir masa oyunudur.

Katılımcı grubun yaşı ve seviyesi ne olursa olsun, bugüne kadarki tecrübemiz her zaman oyunlara daha aktif katılım olduğunu ve bu sayede daha verimli eğitimler gerçekleştiğini gösterdi. Bu nedenle programa verilmek istenen mesajlar ve bilgiler, oyun aracılığı ile katılımcılara aktarılacaktır.

Muhasebe Oyunu, 3 ile 6 grup arasında oynanabilir. Her grupta en ideali 2 kişinin olmasıdır. Dolayısıyla bir oyunda maksimum 12 kişi olmaktadır. 12 kişinin üzerindeki katılımcı sayısında iki farklı oyunu aynı anda oynatarak herkesin katılımını sağlamak mümkündür.

Amacı

Muhasebe Oyununun amacı, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde bir şirketin bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemleri, bilanço ve gelir tablosunun unsurlarını, işleyişini, aralarındaki ilişkiyi katılımcılara aktarmaktır.

Programın Süresi

Programın ideal süresi 2 gündür.

Oyunun İşleyişi
 • Oyunun işleyişi, sırası gelen grubun zar atması, zarda gelen rakam kadar piyonunu ilerletmesi, üzerine geldiği hanede yapması gereken işlemi gerçekleştirmesi üzerine kuruludur.

Boardda Yer Alan Haneler ve Kartlar

Oyunda grupların zar atıp ilerledikten sonra üzerine gelecekleri haneler çeşitlilik göstermektedir.Katılımcılar, üzerine geldikleri hanenin temsil ettiği oyun kartını çekip kartta yazılı olan aksiyonu alırlar.

Oyunda Yer Alan Ürünler ve Konu Başlıkları
 • o Ticari borç alma / ödeme
 • o Bankadan kredi kullanma / kapama
 • o Mal alımı / satımı
 • o Alacak, Çek – senet tahsil etme
 • o Bankaya para yatırma / para çekme
 • o Duran varlık alışı / satışı
 • o Menkul kıymet alışı / satışı
 • o İthalat / ihracat işlemleri
 • o Gelir / gider yaratıcı işlemler
Oyunun Değerlendirme Kriterleri
 • o Aktif Toplamı
 • o Toplam Karlılık
 • o Aktif Karlılığı
 • o Sermaye Karlılığı
 • o Faiz Dışı Gelir/Gider Rasyosu
 • o Dönemsel Büyüme
 • o Müşteri Sayısı

Yukarıda belirtilen hedefler ekleme/çıkarma şeklinde değiştirilebilir.