Yüklenİyor...

OYUNLU UYGULAMA EĞİTİMLERİ

FİYATLAMA
OYUNU
Kapsamı

Fiyatlama Oyunu rekabet ortamında gruplar ile oynana bir masa oyunudur.

Katılımcı grubun yaşı ve seviyesi ne olursa olsun, bugüne kadarki tecrübemiz her zaman oyunlara daha aktif katılım olduğunu ve bu sayede daha verimli eğitimler gerçekleştiğini gösterdi. Bu nedenle programa verilmek istenen mesajlar ve bilgiler, oyun aracılığı ile katılımcılara aktarılacaktır.

Fiyatlama Oyunu, 3 ile 6 grup arasında oynanabilir. Her grupta en ideali 2 kişinin olmasıdır. Dolayısıyla bir oyunda maksimum 12 kişi olmaktadır. 12 kişinin üzerindeki katılımcı sayısında iki farklı oyunu aynı anda oynatarak herkesin katılımını sağlamak mümkündür.

Amacı

Fiyatlama Oyununun amacı, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde fiyatlama politikalarında yer alan önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

Programın Süresi

Programın ideal süresi 2 gündür.

Oyunun İşleyişi
 • Oyunun işleyişi, sırası gelen grubun zar atması, zarda gelen rakam kadar piyonunu ilerletmesi, üzerine geldiği hanede yapması gereken işlemi gerçekleştirmesi üzerine kuruludur.

Boardda Yer Alan Haneler ve Kartlar

Oyunda grupların zar atıp ilerledikten sonra üzerine gelecekleri haneler çeşitlilik göstermektedir.Katılımcılar, üzerine geldikleri hanenin temsil ettiği oyun kartını çekip kartta yazılı olan aksiyonu alırlar.

Oyunun Değerlendirme Kriterleri
 • o Aktif Toplamı
 • o Toplam Karlılık
 • o Aktif Karlılığı
 • o Sermaye Karlılığı
 • o Faiz Dışı Gelir/Gider Rasyosu
 • o Dönemsel Büyüme
 • o Müşteri Sayısı

Yukarıda belirtilen hedefler ekleme/çıkarma şeklinde değiştirilebilir.

Boardda Yer Alan Haneler ve Kartlar
 • o Kredi Ürünleri Fiyatlaması
 • o Nakit Yönetimi Ürünleri Fiyatlaması
 • o POS Fiyatlaması
 • o Menkul Kıymet Fiyatlaması
 • o Türev Ürünler Fiyatlaması
 • o Yasal Yükümlülüklerin Kaynak Maliyetine Etkisi
 • o Risk Priminin Kredi Faiz Oranlarına Etkisi
 • o Gayrinakdi Ve Nakdi Kredilerin Fiyatlamasında Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Etkisi
 • o Proje Bazında fiyatlama
 • o Paket Fiyatlama
 • o Ürünlerin ve/veya Müşterinin Verimlilik Hesabı