Yüklenİyor...

OYUNLU UYGULAMA EĞİTİMLERİ

BANKACILIK
OYUNU
Kapsamı

Bankacılık Oyunu, banka yönetiminde gündeme gelen konuları gerçek hayata uygun bir şekilde simüle eden interaktif bir board game’dir.

Katılımcı gruplar, bankaların yönetim birimleri olarak, ekonomik gelişmeleri ve sektördeki diğer bankaları göz önünde bulundurarak banka yönetimi ile ilgili programdaki sınırlamalar dahilinde kararlar verecek ve bu kararlar sonucunda banka yönetimi kriterleri açısından en iyi puanlamaya sahip banka olmaya çalışacaklardır.

Amacı

Bankacılık Oyununun amacı, bankacılığa yeni başlamış katılımcılara, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan önemli unsurları aktarmaktır.

Programın Süresi

Programın ideal süresi 2 gündür.

Oyunun İşleyişi
 • Oyun, sırası gelen grubun zar atması, zarda gelen rakam kadar piyonunu ilerletmesi, üzerine geldiği hanede yapması gereken işlemi gerçekleştirmesi üzerine kuruludur.

Boardda Yer Alan Haneler ve Kartlar

Oyunda grupların zar atıp ilerledikten sonra üzerine gelecekleri haneler çeşitlilik göstermektedir.Katılımcılar, üzerine geldikleri hanenin temsil ettiği oyun kartını çekip kartta yazılı olan aksiyonu alırlar.

Oyundaki Değerlendirme Kriterleri
 • o Aktif Toplamı
 • o Toplam Karlılık
 • o Faiz Dışı Gelir/Gider Rasyosu
 • o Sermaye Yeterlilik Rasyosu
 • o Dönemsel Büyüme
 • o Müşteri Sayısı

Yukarıda belirtilen hedefler ekleme/çıkarma şeklinde değiştirilebilir.

Oyunda Yer Alan Ürünler ve Konu Başlıkları
 • o Menkul Kıymet Portföyü
 • o Kredi Ürünleri ( TL-YP)
 • o Kaynak Ürünleri
 • o Interbank İşlemleri
DİĞER OYUNLARIMIZ