Yüklenİyor...

OYUNLU UYGULAMA EĞİTİMLERİ

AKTİF PASİF YÖNETİMİ
OYUNU
Kapsamı

Aktif Pasif Yönetimi Oyunu, banka bilançosu yönetiminde gündeme gelen konuları gerçek hayata uygun bir şekilde simüle eden interaktif bir board-game’dir...

Üstlenilen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri, banka yönetiminde gündeme gelen başlıca konulardır.

Katılımcı gruplar, bankaların yönetim birimleri olarak, ekonomik gelişmeleri ve sektördeki diğer bankaları göz önünde bulundurarak banka bilançosunun yönetimi ile ilgili programdaki sınırlamalar dahilinde kararlar verecek ve bu kararlar sonucunda banka yönetimi kriterleri açısından en iyi puanlamaya sahip banka olmaya çalışacaklardır.

Amacı

Aktif Pasif Yönetimi Oyununun amacı, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

Programın Süresi

Programın ideal süresi 2 gündür.

Oyunun İşleyişi
 • Oyun, sırası gelen grubun zar atması, zarda gelen rakam kadar piyonunu ilerletmesi, üzerine geldiği hanede yapması gereken işlemi gerçekleştirmesi üzerine kuruludur.

Boardda Yer Alan Haneler ve Kartlar

Oyunda grupların zar atıp ilerledikten sonra üzerine gelecekleri haneler çeşitlilik göstermektedir.Katılımcılar, üzerine geldikleri hanenin temsil ettiği oyun kartını çekip kartta yazılı olan aksiyonu alırlar.

Simulasyon Programının Değerlendirme Kriterleri
 • o Aktif Toplamı
 • o Toplam Karlılık
 • o Aktif Karlılığı
 • o Sermaye Karlılığı
 • o Faiz Dışı Gelir/Gider Rasyosu
 • o Sermaye Yeterlilik Rasyosu
 • o YP Pozisyon Rasyosu
 • o Likitide Yeterlilik Rasyosu
 • o Dönemsel Büyüme

Yukarıda belirtilen hedefler ekleme/çıkarma şeklinde değiştirilebilir.

Oyunda Yer Alan Ürünler ve Konu Başlıkları
 • o Menkul Kıymet Portföyü
 • o Kredi Ürünleri ( TL-YP)
 • o Kaynak Ürünleri
 • o Interbank İşlemleri
 • o Türev Ürünler
DİĞER OYUNLARIMIZ